Terrassa

Vídeos RSS

Roda de Premsa Ple d'Octubre 2021

El PSC proposa crear un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves de Terrassa Els socialistes volen que l’Ajuntament doni resposta a l’increment de la demanda davant el col·lapse dels centres sanitaris Terrassa, 27 d’octubre de 2021 El PSC presentarà una proposta de resolució al Ple de l’Ajuntament d’aquest divendres per crear un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves de Terrassa. Ho ha anunciat en roda de premsa el regidor socialista Javier García, qui ha advertit que la pandèmia de la Covid-19 així com les conseqüències socioeconòmiques derivades de la crisi sanitària han ocasionat un increment de casos relacionats amb la salut mental, com les ansietats, els trastorns adaptatius i les conductes autolítiques. Els socialistes alerten que durant el període gener-setembre de 2021, l’Hospital de Terrassa ha atès un 17% més de pacients amb problemes de salut mental que en el mateix tram de 2020. «I si hi incorporem la prevalença en la població infanto-juvenil, la xifra encara és superior», ha afirmat García. El PSC denuncia la manca de finançament adequat de l'atenció primària «que no arriba a cobrir tots els recursos que es necessiten per garantir l'accés al dret a la salut de la població». Segons García, «com a conseqüència de la infradotació de recursos, durant la pandèmia han augmentat els obstacles en l'accés a l'atenció primària de persones amb possibles malalties, així com les llistes d'espera per accedir a aquest nivell assistencial, i s'ha reduït el temps de consulta i l'atenció domiciliària». Tanmateix, el regidor socialista apunta que «els Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CEDIAP) i Centre de Salut Mental Infantil de Juvenil (CESMIJ) que presten servei a Terrassa es troben en una situació de col·lapse, on tant les primeres visites com el seguiment dels nens/es que són atesos en aquests centres es fan amb una periodicitat del tot insuficient per poder donar respostes a les necessitats que les situacions personals requereixen». Javier García considera que «a banda de reclamar a l’administració competent, la Generalitat de Catalunya, que inverteixi els recursos necessaris per fer front a aquesta situació, des de l’administració local també s’ha de fer un esforç per donar atenció a les persones que pateixen problemes de salut mental», i en aquest sentit creu que l’Ajuntament de Terrassa també ha de ser proactiu en l’atenció a persones amb problemes de salut mental, i en especial amb els joves que han vist agreujat el problema com a conseqüència de la situació produïda per la pandèmia. Per aquests motius, el PSC demana la creació d’un servei municipal de suport psicològic adreçat a adolescents i joves d’entre 12 i 35 anys que atengui sense necessitat de derivació ni cita prèvia i reclama a la Generalitat de Catalunya a la reducció de les llistes d’espera a psicologia i psiquiatria de la sanitat pública així com l’increment dels recursos destinats al CEDIAP i al CESMIJ i a augmentar la dotació de la plantilla de professionals. Per altra banda, el PSC presentarà una moció per estendre el programa d’accés gratuït als i les joves que compleixen 18 anys durant un any, vigent al Cinema Catalunya, a la resta d’equipaments teatrals i musicals públics de la ciutat. El regidor socialista Amadeu Aguado ha recordat que «els actes culturals de l'àmbit de les arts escèniques, audiovisual o musical exhibits en sales, teatres o auditoris, a part del seu tancament temporal, han patit restriccions d'aforament que al marge de la limitació del públic interessat ha perjudicat també els diferents tipus d'ingressos per les diferents modalitats de taquillatge», i per aquest motiu els socialistes consideren que «ara que estem al 100% en els aforaments, creiem que és moment d'incentivar la tornada a fi d'omplir les sales de públic pel que fa als nostres equipaments». Per això, Aguado ha anunciat que «proposem unificar, durant unes setmanes, un preu únic a la baixa amb el propòsit de dinamitzar la tornada a la normalitat i fidelitzar nous públics alhora que també esdevingui un motiu més de celebració per haver deixat temps dificultosos enrere». Per complementar aquest revulsiu, afirmen els socialistes, proposen estendre la promoció que des de fa anys s'ofereix al Cinema Catalunya, que consisteix a emetre entrades gratuïtes als i les joves de la nostra ciutat que compleixen divuit anys durant l'esmentat any en curs, promovent-ho a la resta dels equipaments públics culturals. Aguado creu que «aquesta acció completaria de manera efectiva i satisfactòria el "Bonus Cultural" proposat als propers pressupostos generals de l'Estat».