Terrassa

Participa directament en les eleccions del 10N

  • Actualizado:
  • Creado:

El proper 10 de novembre hi ha eleccions generals, participa-hi de manera directe! Fes-te interventor/a o apoderat/da.

L'interventor o interventora forma part de la mesa electoral i pot participar en les seves deliberacions amb veu, però sense vot. Ha de ser present en el moment de la seva constitució i durant el temps de votació per verificar que no es produeixen irregularitats. També ha de ser present i verificar l'escrutini dels vots emesos, la correcta redacció de les Actes d'Escrutini i Sessió i recollir-ne una còpia de cada.

L'apoderat o apoderada es formalitza davant de notari o davant del secretari de la junta electoral provincial o de zona, que expedeixen la credencial corresponent, conforme al model establert oficialment.

Per identificar-se, els apoderats han d'exhibir les seves credencials i el seu document nacional d'identitat als membres de les meses electorals i a altres autoritats competents.

Els apoderats poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de les operacions de vot i escrutini, formular reclamacions i protestes, demanar certificats prevists en la legislació electoral com demanar còpia de l'acta de constitució de la mesa.

A més, si no hi ha interventors de la seva candidatura, poden participar en les deliberacions de la mesa amb veu i sense vot. Els apoderats voten a la mesa en la qual figuren inscrits en el cens electoral.