Terrassa

Assemblea extraordinària

  • PSC Terrassa
  • Actualizado:
  • Creado:

El dissabte 17 d'octubre, es realitzarà una assemblea extraordinària.

La reunió tindrà lloc el proper dissabte 17 d’octubre, a l’Auditori Municipal de Terrassa (Passeig d’Ernest Lluch, D - 1) a les 10:00h, amb el següent ordre del dia:

- Elecció de la Mesa de l’Assemblea.
- Presentació, debat i votació de l’Informe de Gestió de la Comissió Executiva i dels representants de l’agrupació en el Consell de Federació.
- Presentació, debat i votació de les candidatures a la Comissió Executiva i al Consell de Federació.*
- Proclamació dels resultats de les votacions.

L’espai de la reunió comptarà amb totes les mesures higièniques que les autoritats sanitàries determinen en cada moment. Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic i es prendrà la temperatura a tots els assistents. Serà obligatori l’ús de la mascareta així com respectar la distància de seguretat.

Tot esperant comptar amb la teva assistència, rep una cordial salutació,


Javi García
Secretari d’Organització
PSC de Terrassa