Terrassa

Reunions Sectorial Gent Gran Activa

  • Actualitzat:
  • Creat:

Les trobades tindran lloc el tercer dijous de cada mes a les 11:00 hores a la seu de l'agrupació. En el quadre es detallen les sessions.

La gent gran del nostre partit sou un gran actiu tan per l’agrupació com per la ciutat de Terrassa. La vostra experiència, la vostra força i la vostra implicació són valors incalculables, que volem posar en relleu un cop més i que ens mostren el camí que cal seguir per a acomplir els nostres objectius.

Per tal de mantenir-vos actius i informats de l’actualitat als membres de la comissió, la Gent Gran es reunirà els dies assenyalats al calendari a les 11:00 h. del matí a la seu de l’agrupació local (c. de la Rasa, 29), el tercer dijous de cada mes.

Aquest calendari podrà ser modificat, atenent les possibles eventualitats i segons l’agenda del Partit.

 

Pedro Domínguez

Secretari de la Gent Gran

PSC Terrassa