Terrassa

Javi García presenta les dades del Baròmetre de Terrassa

 • Actualitzat:
 • Creat:

El regidor de Transparència ha presentat aquesta eina, que ha de permetre conèixer l'opinió que tenen els terrassencs i les terrassenques de la seva ciutat, els seus serveis, la gestió municipal o, fins i tot, les seves principals preocupacions.

Company/a,

Vull compartir amb tu els resultats del Baròmetre de ciutat que hem realitzat des de l’Ajuntament de Terrassa. Es tracta d’una enquesta, feta entre el 20 de febrer i el 19 de març, que ens servirà al Govern municipal per identificar quins són els serveis que millor funcionen i també aquells que encara podem treballar per millorar. Cal remarcar que és el primer cop que l’Ajuntament realitza una enquesta d’aquesta dimensió. Tenim la intenció de realitzar-la, a partir d’ara, cada dos anys.

Dels resultats obtinguts de l’enquesta feta enguany, crec que se’n poden extraure algunes conclusions principals:

 • Els terrassencs i terrassenques estem satisfets de viure a Terrassa, puntuant aquest concepte amb un 7,7.
 • Els veïns i veïnes de Terrassa se senten molt identificats amb la ciutat, ja que el grau de pertinença al municipi obté una mitja de 7,8.
 • La majoria de les persones enquestades, més del 50%, pensen que Terrassa ha millorat en el darrer any, i gairebé un 75% creuen que millorarà en el futur.
 • Els principals problemes que té Terrassa, segons les persones enquestades, són: la neteja, la mobilitat i l’aparcament, el manteniment de l’espai públic, i la immigració. Mentre que a nivell català, espanyol i europeu, ho són la situació política i la corrupció.
 • 2/3 de les persones enquestades valoren Terrassa per sobre del 7, obtenint la ciutat una nota mitja d’un 6,89.
 • La ciutadania valora la gestió de l’Ajuntament de Terrassa amb un 6,39, mentre que puntuen amb un 5,26 a la Generalitat de Catalunya, i amb un 3,11 al Govern d’Espanya.

 A partir d’aquests resultats, cadascú pot fer les valoracions que cregui convenients. Penso que cal dir que, en general, els terrassencs i terrassenques valoren de forma positiva la ciutat i tot el que l’envolta. Com és normal, hi ha problemes que ens afecten a la nostra vida diària, com l’aparcament (problema compartit amb la resta de ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) o la neteja, temes sobre els quals ja estem treballant des del govern. 

També resulta destacable que, mentre la ciutadania percep com un problema greu la inestabilitat política causada per l’independentisme, a nivell local això no té cap incidència, tot i haver patit una situació tan anòmala com la renúncia de l’anterior alcalde i la renovació de la majoria del Govern municipal de la ciutat. Penso que això és resultat de la bona gestió que hem fet d’aquesta crisi municipal que vam patir ara fa 5 mesos, tant des del partit com des de l’Ajuntament, amb la implicació i ajuda dels treballadors municipals.

Per últim, cal esmentar que, segons el Baròmetre,  l’Ajuntament de Terrassa és l’administració pública més ben valorada pels terrassencs i terrassenques, seguida de la Generalitat i del Govern de l’Estat.

Aquesta és una breu valoració que et vull fer arribar, però m’agradaria que siguis tu també qui analitzessis de primera mà les dades i n’estrallessis conclusions, per això t’adjunto una presentació dels resultats. A més, en aquest enllaç, pots consultar tota la informació referent al Baròmetre: http://www.terrassa.cat/barometre

 Espero que aquesta informació et sigui d’utilitat. Amb la teva ajuda hem de seguir treballant per millorar encara més Terrassa, ciutat en la que vivim i estimem.

Una salutació,

 

Javier García

Regidor de Transparència de l’Ajuntament de Terrassa i Secretari d’Organització del PSC de Terrassa

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Compañero / a,

Quiero compartir contigo los resultados del Barómetro de ciudad que hemos realizado desde el Ayuntamiento de Terrassa. Se trata de una encuesta, hecha entre el 20 de febrero y el 19 de marzo, que nos servirá al Gobierno municipal para identificar cuáles son los servicios que mejor funcionan y también aquellos que todavía podemos trabajar para mejorar. Hay que remarcar que es la primera vez que el Ayuntamiento realiza una encuesta de esta dimensión. Tenemos la intención de hacerla, a partir de ahora, cada dos años.

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada este año, creo que se pueden extraer algunas conclusiones principales:

 • Los y las tarrasenses estamos satisfechos de vivir en Terrassa, puntuando este concepto con un 7,7.
 • Los vecinos y vecinas de Terrassa se sienten muy identificados con la ciudad, ya que el grado de pertenencia al municipio obtiene una media de 7,8.
 • La mayoría de las personas encuestadas, más del 50%, piensan que Terrassa ha mejorado en el último año, y casi un 75% creen que mejorará en el futuro.
 • Los principales problemas que tiene Terrassa, según las personas encuestadas, son: la limpieza, la movilidad y el aparcamiento, el mantenimiento del espacio público, y la inmigración. Mientras que a nivel catalán, español y europeo, lo son la situación política y la corrupción.
 • 2/3 de las personas encuestadas valoran Terrassa por encima del 7, obteniendo la ciudad una nota media de un 6,89.
 •  La ciudadanía valora la gestión del Ayuntamiento de Terrassa con un 6,39, mientras que puntúan con un 5,26 a la Generalidad de Cataluña, y con un 3,11 al Gobierno de España.

 
A partir de estos resultados, cada uno puede hacer las valoraciones que crea convenientes. Pienso que hay que decir que, en general, los y las tarrasenses valoran de forma positiva la ciudad y todo lo que la rodea. Como es normal, hay problemas que nos afectan en nuestra vida diaria, como el aparcamiento (problema compartido con el resto de ciudades del Área Metropolitana de Barcelona) o la limpieza, temas sobre los que ya estamos trabajando desde el gobierno.

También resulta destacable que, mientras la ciudadanía percibe como un problema grave la inestabilidad política causada por el independentismo, a nivel local esto no tiene ninguna incidencia, a pesar de haber sufrido una situación tan anómala como la renuncia del anterior alcalde y la renovación de la mayoría del Gobierno municipal de la ciudad. Pienso que esto es resultado de la buena gestión que hemos hecho de esta crisis municipal que padecimos hace 5 meses, tanto desde el partido como desde el Ayuntamiento, con la implicación y ayuda de los trabajadores municipales.
 
Por último, cabe mencionar que, según el Barómetro, el Ayuntamiento de Terrassa es la administración pública mejor valorada por los y las egarenses, seguida de la Generalidad y del Gobierno del Estado.
 
Ésta es una breve valoración que te quiero hacer llegar, pero me gustaría que seas tú también quien analice de primera mano los datos y saques tus conclusiones, por eso te adjunto una presentación de los resultados. Además, en este enlace, puedes consultar toda la información referente al Barómetro: http://www.terrassa.cat/barometre
 
Espero que esta información te sea de utilidad. Con tu ayuda debemos seguir trabajando para mejorar aún más Terrassa, ciudad en la que vivimos y queremos.
 
Un saludo,
 
Javier García
Regidor de Transparencia del Ayuntamiento de Terrassa y Secretario de Organización del PSC de Terrassa

Fitxers adjunts: