Terrassa

Fes-te interventor/a!

  • Actualitzat:
  • Creat:

Un interventor/a és un ciutadà o ciutadana que col·labora amb un partit polític de forma desinteressada per garantir la netedat del procés electoral.

L'interventor o interventora forma part de la mesa electoral i pot participar en les seves deliberacions amb veu, però sense vot. Ha de ser present en el moment de la seva constitució i durant el temps de votació per verificar que no es produeixen irregularitats. També ha de ser present i verificar l'escrutini dels vots emesos, la correcta redacció de les Actes d'Escrutini i Sessió i recollir-ne una còpia de cada.