Terrassa

És hora d'obrir una nova etapa, presidida pel respecte a la llei i la voluntat de diàleg

  • Actualitzat:
  • Creat:

Declaració del PSC davant la sentència del Tribunal Suprem.

Aquesta sentencia ha de ser acatada i és, com totes, opinable.

Vivim en un estat de Dret amb separació de poders, i l’actuació del poder judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per la Constitució.

Com ha recordat l’associació Jutgesses i Jutges per a la Democràcia: “el judici s’ha realitzat en condicions de màxima transparència i garantint els drets de totes les parts. Referent a això s’ha practicat un ampli ventall de proves que han estat sotmeses a la contradicció dels i de les intervinents i han estat valorades en la sentència per un tribunal la independència, imparcialitat i nivell tècnic del qual no són qüestionables”.

El Tribunal Suprem ha desestimat la petició de la Fiscalia que instava una condemna pel delicte de rebel·lió, i s’ha inclinat per condemnar nou de les dotze persones sotmeses a judici per un delicte de sedició.

Les persones condemnades tenen dret a recórrer-la davant del Tribunal Constitucional i davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, en demostració evident de les garanties del nostre sistema legal.

La llibertat d’expressió i els drets de reunió i manifestació emparen l’expressió pública de les opinions favorables o contràries a aquesta sentència. Drets i llibertats que han d’expressar-se amb el civisme, la tolerància i el respecte que han de caracteritzar la societat catalana.

Pel degut respecte a la separació de poders, rebutgem qualsevol mena de desobediència institucional i qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb les decisions de qualsevol instància de poder polític. Les institucions representatives han de representar-nos a tots i, per tant, a les diferents opinions que conviuen en la nostra societat.

El judici i la sentència que hem conegut avui, són producte de l’error comès pels dirigents independentistes de saltar-se la llei i d’un fracàs de la política.

És hora de començar a obrir un a nova etapa, presidida pel respecte a la legalitat i a les institucions, i presidida també per una ferma voluntat de diàleg. Un diàleg que pugui recosir la societat catalana i que contribueixi a tancar les ferides profundes provocades pel procés independentista i les seves conseqüències.

El PSC, ferm defensor del diàleg dins la llei, crida a la serenitat i al respecte per les opinions de tots, i esmerçarà tots els esforços per superar aquests moments difícils i per trobar camins d’entesa entre els catalans i amb el conjunt dels espanyols. És per això que treballarem per la convivència en el si de la societat catalana i perquè es retorni a la política per cercar solucions a un problema que és eminentment polític.

 

DECLARACIÓN DEL PSC ANTE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, 14.10.2019

Esta sentencia debe ser acatada i es, como todas las sentencias, opinable.

Vivimos en un estado de Derecho con separación de poderes, y la actuación del poder judicial se desarrolla desde el respeto a los derechos y libertades amparados por la Constitución.

Como ha recordado la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia: “el juicio se ha realizado en condiciones de máxima transparencia y garantizando los derechos de todas las partes. Referente a eso se ha practicado un amplio abanico de pruebas que han sido sometidas a la contradicción de los y de las intervinientes y han sido valoradas en la sentencia por un tribunal la independencia, imparcialidad y nivel técnico del cual no son cuestionables”.

El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de la Fiscalía que instaba a una condena por delito de rebelión, y se ha inclinado por condenar a nueve de las doce personas sometidas a juicio por un delito de sedición.

Las personas condenadas tienen derecho a recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en demostración evidente de las garantías de nuestro sistema legal.

La libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación amparan la expresión pública de las opiniones favorables o contrarias a esta sentencia. Derechos y libertades que han de expresarse con el civismo, la tolerancia y el respeto que deben caracterizar a la sociedad catalana.

Por el debido respeto a la separación de poderes, rechazamos cualquier tipo de desobediencia institucional y cualquier intento de enfrentar la legitimidad de las resoluciones judiciales con las decisiones de cualquier instancia de poder político. Las instituciones representativas deben representarnos a todos y, por tanto, a las diferentes opiniones que conviven en nuestra sociedad.

El juicio y la sentencia que hemos conocido hoy son producto del error cometido por los dirigentes independentistas de saltarse la ley y de un fracaso de la política.

Es la hora de empezar a abrir una nueva etapa, presidida por el respeto a la legalidad y a las instituciones, y presidida también por una firme voluntad de diálogo. Un dialogo que pueda recoser a la Sociedad catalana y que contribuya a cerrar las heridas  profundas provocadas por el ‘procés’ independentista y sus consecuencias.

El PSC, firme defensor del diálogo dentro de la ley, hace un llamamiento a la serenidad y al respeto por las opiniones de todos, y empleará todos sus esfuerzos a superar estos momentos difíciles y en hallar caminos de entendimiento entre los catalanes y con el conjunto de los españoles. Por ello trabajaremos para la convivencia en el sí de la sociedad catalana y para volver a la política para buscar soluciones a un problema que es eminentemente político.