Terrassa

El PSC presenta dues mocions al Ple de l’Ajuntament del mes d’abril

  • Grup Municipal Socialista de Terrassa
  • Actualitzat:
  • Creat:

El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Terrassa ha presentat dues propostes d’Acords de Junta de Portaveus, un sobre les mesures en matèria educativa per l’afectació del Covid-19, i un altre sobre la suspensió de la Festa Major d’enguany.

A la primera proposta d’AJP, els socialistes insten al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a l’execució i la posada en coneixement de les mesures a aplicar, en tots els centres educatius de Catalunya, en les vessants sanitàries, organitzatives, curriculars, de recursos humans i d’altres, des d’ara i fins a l’obtenció i administració universal d’una vacuna contra el COVID-19, com per exemple: la desinfecció dels centres educatius, les modificacions dels protocols de neteja, l’abastiment de dispensadors de sabó i eixuga mans a tots els sanitaris, el tipus de distanciament relacional, el tractament dels aliments en cuines i menjadors, els nous hàbits higiènics a implementar durant l’estada a l’escola, el protocol d’atenció davant un  possible cas d’alumne malalt, el reforç amb més professionals dels equips psicopedagògics pel tractament emocional dels escolars i dels docents, la formació del professorat per atendre aquesta pandèmia sanitària i per atendre aquest repte tecnològic o l’elaboració d’un pla de xoc per a les substitucions immediates dels docents, especialment durant el proper període de grip estacional.

 

El PSC sol·licita informació sobre com es realitzarà el procés de preinscripció i matriculació per al proper curs 2020-21, i demana garantir l’accés d’aquest tràmit administratiu a les famílies més vulnerables i consensuar la planificació escolar amb els ajuntaments. També es demana a la Generalitat que estudiï, conjuntament amb els ajuntaments, una ampliació de la dotació de materials informàtics i didàctics  que tingui en compte els alumnes vulnerables de tots els cursos i nivells.

 

Estudiar la recuperació en Educació Primària de la sisena hora lectiva en tots els centres públics pel curs 2020-21, o activitats compensatòries dels plans d’entorn, com a mesura per recuperar les competències i continguts que els alumnes no han pogut assolir  pel confinament, i recuperar el programa Educat 1x1, adaptant-lo a les possibilitats tecnològiques i econòmiques actuals i que pot significar un element de millora i d’equitat, són altres mesures que el PSC proposa en aquesta proposta d’Acord de Junta de Portaveus.

 

Per altra banda el PSC ha presentat una altra proposta en relació a la suspensió de la Festa Major de Terrassa per aquest any 2020. Donat que va ser el Ple de l’Ajuntament l’òrgan que va aprovar els primers Protocols de la Festa Major de la ciutat, l’any 1997, i que aquests van ser revisats i aprovats, també pel Ple, al 2009, amb la mateixa voluntat de fidelitat a la tradició i de respecte als signes d'identitat terrassencs, el PSC demana que sigui el Ple de l’Ajuntament qui prengui la decisió de suspendre la Festa Major d’enguany, amb el format i contingut que marquen els seus Protocols, tot preservant-ne aquells actes o noves propostes que, per circumstàncies del moment, es poguessin celebrar.

 

Tanmateix, davant l'immediat inici de les sessions de treball sobre el futur Pacte de Ciutat, el PSC ha decidit retirar un AJP que havia estat presentat (el qual s’adjunta) en defensa de la cultura en temps de crisis sanitària, i abocar totes les seves propostes a l‘elaboració del mateix. Aquestes propostes també recullen  aportacions de consens aconseguides entre associacions, professionals i col·lectius del sector entre institucions, diferents administracions i entitats municipalistes. No obstant, el Grup Municipal Socialista sol·licita específicament que cap subvenció a entitats locals es vegi afectada, tal i com es demana en el segon punt de l'esmentat acord, en el cas que les tramitacions administratives fossin prèvies al Pacte.