Terrassa

El PSC demana a la Generalitat que cedeixi la gestió dels equipaments cívics de la ciutat a l’Ajuntament

  • Actualitzat:
  • Creat:

El Grup Municipal Socialista portarà aquesta proposta de resolució al proper ple ordinari que es celebrarà dijous, 22 de febrer, a l’Ajuntament de Terrassa.

El PSC presentarà una proposta de resolució en el proper ple municipal per demanar a la Generalitat la cessió de la gestió dels equipaments cívics que el govern català té a la ciutat, sense que aquesta acció impliqui cap mena de canvi en la titularitat de dits locals. Es tractaria doncs, d’una delegació de competències per part del Govern català a l’administració local.

Segons recull la proposta del Grup Municipal Socialista: “la coexistència en el territori amb equipaments cívics equivalents gestionats pels ens locals, fa convenient per raons d’eficàcia i eficiència, que sigui l’Administració més propera la que sustenti la gestió directa dels serveis que es presten en aquests equipaments”.

Els Socialistes consideren necessari que la Generalitat de Catalunya incorpori la visió territorial en els equipaments cívics, “facilitant el lideratge de l’Administració local en la seva gestió operativa, i garantint així l’aplicació del principi d’equitat territorial”, segons apunta la moció que es presentarà.

El Grup del PSC a l’Ajuntament de Terrassa planteja aquesta proposta com un pas més en la definició del nou Pla d’equipaments, que també va ser una qüestió tractada en el darrer ple del mes de gener. En aquella sessió, el Consistori va aprovar una proposta de resolució que acordava començar a desenvolupar amb caràcter immediat un procés de transparència per part de l’Ajuntament per la publicació en xarxa de forma entenedora per la ciutadania de diverses informacions referents als equipaments cívics a la nostra ciutat. En aquest sentit, el PSC considera que per tal de complir amb aquest objectiu, seria necessari i òptim que fos el mateix Ajuntament de Terrassa qui gestionés tots els centres cívics ubicats a la nostra ciutat.

Aquesta moció promoguda pels Socialistes arriba en un moment clau per a la xarxa d’equipaments cívics. Recentment, la Generalitat de Catalunya ha anunciat la seva intenció de reconvertir els casals de gent gran d’arreu de Catalunya en casals cívics. Una mesura que, segons el PSC, hauria de venir acompanyada d’un canvi en la gestió, que consideren que hauria de ser de caràcter municipal.

El Grup Municipal Socialista espera poder sumar suports perquè aquesta proposta tiri endavant. El context socioeconòmic, l'augment de la població i les noves necessitats socials fan necessari un canvi de model en el sistema de gestió dels equipaments cívics, per tal que aquests compleixin amb la seva funció amb total solvència i esdevinguin espais dinàmics, que s’adaptin de manera sistemàtica a les necessitats del seus usuaris, que siguin pròxims i referents en el seu entorn.